Menu

Kilder til Dansk Kunsthistorie

Bøger

Udvalgte kildeprojekter publiceres også i bogform som led i skriftserien Kilder til Dansk Kunsthistorie, som Ny Carlsbergfondet udgiver i samarbejde med Strandberg Publishing. Hidtil er udkommet:

Sine Krogh og Birgitte Fink: Breve fra London – Elisabeth Jerichau Baumann og den victorianske kunstverden, 2018
Læs mere

Jesper Svenningsen: Seks år af et liv – Johan Thomas Lundbyes dagbøger om tro, skæbne, kunst og kærlighed, 2018
Læs mere

Kommende udgivelser:

Bind 3 vil omhandle maleren Johannes Larsens dagbøger fra hans deltagelse i ornitologen Eiler Lehn Schiølers fugleekspedition til Grønland i 1925. Bogen forventes at udkomme i foråret 2019.

Bind 4 vil omhandle tidsskriftet 'Klingen', der udkom i årene 1917-1920. Bogen forventes at udkomme i efteråret 2019.