Menu

Om KTDK

Generelt om KTDK

Formålet med Ny Carlsbergfondets projekt Kilder til Dansk Kunsthistorie er at indscanne og tilgængeliggøre skriftligt kildemateriale til udvalgte danske kunsthistoriske emner i annoteret form. Et skriftligt kildemateriale består typisk af breve, dagbøger, notesbøger og andre typer af optegnelser. Ved udvælgelsen af projekterne bliver der lagt vægt på at skabe så god kronologisk og geografisk repræsentation som muligt.

Ny Carlsbergfondet yder til hvert projekt støtte svarende til op til ét årsværk, idet projekterne bør være af en sådan karakter, at de kan færdiggøres i løbet af ét år. Årligt igangsættes tre til fire nye projekter, som alle publiceres på ktdk.dk samt lejlighedsvis også på værtsinstitutionens egen hjemmeside. Hvis materialet eller dele deraf desuden egner sig til udgivelse i bogform, vil det kunne indgå i skriftserien Kilder til Dansk Kunsthistorie, som udgives i samarbejde med Strandberg Publishing.