Menu

Om KTDK

Generelt om KTDK

Formålet med Ny Carlsbergfondets projekt Kilder til Dansk Kunsthistorie er at indscanne og tilgængeliggøre skriftligt kildemateriale til udvalgte danske kunsthistoriske emner i annoteret form. Et skriftligt kildemateriale består typisk af breve, dagbøger, notesbøger og andre typer af optegnelser. Ved udvælgelsen af projekterne bliver der lagt vægt på at skabe så god kronologisk og geografisk repræsentation som muligt.
Henvendelser vedrørende KTDK sendes til arkivar mag.art. Claus Grønne cgr@ncf.dk